Za POS-ove stanove u Karlovcu stiglo 138 zahtjeva – Objavljen Prijedlog liste reda prvenstva

Za POS-ove stanove u Karlovcu zainteresirano je 138 građana. Toliko je, naime, zahtjeva stiglo na Javni poziv za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Karlovca.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja i utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na sjednici održanoj 27. ožujka utvrdilo je Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje, koji je danas objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste reda prvenstva i na provedeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na listu Prijedloga liste reda prvenstva. Mogu ga podnijeti Povjerenstvu u roku od 8 dana od objave Prijedloga liste reda prvenstva, odnosno, do 5. travnja.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, a na prijedlog Povjerenstva, Konačnu listu reda prvenstva utvrdit će gradonačelnik.
– Po objavi Konačne liste reda prvenstva, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) će utvrditi postoji li opravdani interes za gradnju, te će se u kasnijem tijeku postupka odrediti broj stanova koji će se graditi, najavila je Tatjana Gojak, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom.

Sva dokumentacija o POS-u

Sadržaj preuzet Grad Karlovac – Za POS-ove stanove u Karlovcu stiglo 138 zahtjeva – Objavljen Prijedlog liste reda prvenstva; nakon Konačne liste, APN utvrđuje interes i broj stanova