Za programe javnih potreba u kulturi Grad Karlovac daje 343.000 eura

– Ovaj program je nama koji živimo i radimo u Karlovcu svakako jedan od većih izvora sredstava i vjerujem da bez njih dobar dio onoga što radimo ne bi bilo realizirano u mjeri u kojoj jest. Promišljamo naše sadržaje za lokalno građanstvo, ali i međunarodnim programima dovodimo ljude u Karlovac kao izvođače ili publiku. Kultura je bitan segment života, zahvalni smo javnim ustanovama kulture koje pružaju mogućnost da se u njima održavaju i drugi sadržaji i željno očekujemo Kino Edison koji će, vjerujem, svima nama omogućiti nove sadržaje i aktivnosti, kazala je Ksenija Sanković, tajnica Kino kluba Karlovac, na današnjoj dodjeli ugovora o sufinanciranju iz Programa javnih potreba u kulturi.

S 30 korisnika potpisano je 39 ugovora za 61 program/projekt, za što je Grad izdvojio 145.995 eura, dok je za programsku djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač osigurao još 197.093 eura pa je ukupno za programe javnih potreba u kulturi u ovoj godini planirano 343.000, što je za 31,22 posto više u odnosu na prošlu godinu.
– Vjerujem da će vam biti malo više od koristi nego prethodnih godina. Postoji potreba prepoznavati trenutak u kojem jesmo, s jedne strane, a s druge, inzistirati i tražiti suradnju. Programi ili projekti otvaraju prostor raznih suradnji i svima „stavljam na srce“ – i institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj kulturi – da traže prostore suradnje. Mislim da ono što može izaći iz Karlovca mora imati te elemente suradnje. Bez vašeg entuzijazma, pogotovo u udrugama, puno toga se u gradu ne bi događalo; na sredstva Grada sigurno ćete osigurati još dvaput toliko. Suradnja i zajednički programi daju snagu koja nadilazi Karlovac i mislim da nam je to izazov svima, rekao je gradonačelnik Damir Mandić i najavio da će Edison otvoriti vrata za sve koji u kulturi imaju što reći.

Sadržaj preuzet Grad Karlovac – Za programe javnih potreba u kulturi Grad Karlovac daje 343.000 eura – Sredstva udrugama i javnim ustanovama 30 posto viša nego lani