Novi projekt LAG-a Vallis Colapis „Break the circle“ – digitalno građanstvo i suočavanje s problemom elektroničkog nasilja

LAG Vallis Colapis provodi Erasmus+ mobilnost osoba koje rade s mladima pod nazivom „Break the circle“, a tema projekta je digitalno građanstvo i suočavanje s problemom elektroničkog nasilja.

Na glavnoj aktivnosti projekta sudjeluje 30 osoba koje rade s mladima s ciljem osnaživanja
setom kompetencija digitalnog građanstva s naglaskom na razumijevanje problema
elektroničkog nasilja i teorije spirale šutnje kako bi mogli prenijeti to znanje mladima u svojim zajednicama. Osobe koje rade s mladima (youth workers) dobit će potrebna znanja, iskustvo i vještine za pozitivno korištenje digitalnih tehnologija, osiguravanje sigurnosti u online zajednicama te digitalne odgovornosti.

Ciljevi projekta također su povećanje osviještenosti o problemu elektroničkog nasilja
(cyberbullyinga) i važnosti kompetencija digitalnog građanstva; razmjena iskustva te realnosti država partnerskih organizacija; razvoj znanja, vještina i sposobnosti osoba koje rade s mladima potrebne za osvještavanje problema cyberbullyinga i povećanje razine digitalnog građanstva mladih; razumijevanje kako potaknuti i poduprijeti mlade da budu odgovorni digitalni građani te podizanje kvalitete rada s mladima u lokalnom/nacionalnom i europskom kontekstu.

Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri su Discover Valvibrata A.P.S. (Italija),
Asociación Cultural L’ Ayalguina (Španjolska), Efem Akdeniz Genclik Ve Spor Kulubu (Turska), Bokra Sawa (Francuska), Steps for Youth (Cipar), Latvian Association for Youth Activists (Latvija), Športno društvo Gib Ljubljana Šiška (Slovenija), Asociatia Scout Society (Rumunjska), Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugal).

„Break the circle“ je u provedbi od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, a glavna aktivnost provodi se od 23. do 30. ožujka 2023. u Ekoparku Kraš u Bratini (Pisarovina). Projekt sufinancira Europska komisija u sklopu Erasmus+ programa, preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije u iznosu od 27.381,00 EUR