Od aktivizma do društvenog poduzetništva

S mjesecom ožujkom završava provedba projekta Poduzmi zeleniji otisak kojim je udruga Eko Pan razvijala društveno poduzetništvo u području očuvanja okoliša i prirode.
Provedbu projekta omogućila je Europska unija kroz Europski socijalni fond, a 30 mjeseci trajanja donijelo je osnaživanje udruge u području poslovnog planiranja, izrade kurikuluma usluga, stvaranje radnih mjesta, novih suradnji i prilika za edukaciju.
Zajedničkog naziva Klijanac i Pup – rasadnik dobre volje društveno poduzetništvo Eko Pana obuhvaća usluge Šumska škola, Zelene vještine i Rođendanska igraonica.
Sve su usluge namijenjene djeci, te za odrasle kao radionice, tečajevi i šumska škola u formatu team buildinga i šumskog rođendana.
Korisnici usluga stječu korisna znanja i vještine, kroz igru, zadatke i izazove upoznaju prirodu, vježbaju samostalnost i snalaženje postajući svjesni vrijednosti očuvanja okoliša i prirode, što je i glavni motiv razvoja usluga – osjećaj odgovornosti koji se temelji na stvarnom doživljaju povezanosti s ukupnim živim svijetom oko nas.
Klijanac i Pup oblik su ulaganja u zajednicu gdje se prihod od usluga ulaže u potporu građanskim inicijativama, provedbu programa i ciljeva udruge koji doprinose poboljšanju uvjeta življenja i očuvanju okoliša i prirode: Zeleni telefon, Pravo okoliša, Bibliopan, Knjižnica igračaka, programi i aktivnosti razmjene u lokalnoj zajednici.
Iza Eko Pana je 21 godina kontinuiranog aktivizma kroz informiranje, edukacije, akcije, kampanje, projekte i programe kojima se udruga dosljedno zalaže za očuvanje okoliša i prirode.
Ispred Eko Pana je nadogradnja djelovanja daljnjim razvojem društvenog poduzetništva, u koje na jedinstven, motivirajuć i svima pristupačan način prenosi stečeno iskustvo.
Projekt Poduzmi zeleniji otisak udruga Eko Pan provodi uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 971.100,00 kn, a sufinanciranje EU 825.435,00 kn (85%). Provedba projekta traje od listopada 2020. do travnja 2023. godine.
Informacije o EU fondovima dostupne su na:  www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Eko Pan.