Završava projekt „NepušačKa Akademija“

Integrativni centar mentalnog zdravlja, u sklopu programa Promocija zdravlja i prevencija
bolesti – faza II, proveo je projekt „NepušačKa Akademija“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Projekt je bio usmjeren prema jačanju svijesti o štetnosti pušenja te prevenciji svih negativnih posljedica po zdravlje koje pušenje uzrokuje. Projekt se provodio u partnerstvu s Općom bolnicom Karlovac i Karlovačkom županijom.

Cilj projekta „NepušačKa akademija“ je jačanje svijesti o štetnim učincima pušenja na zdravlje te promicanje zdravih životnih navika i zdravlja stanovnika Karlovačke županije i Hrvatske kao i senzibilizacija ciljanih skupina za aktivno uključivanje u prevenciju bolesti koje proizlaze kao posljedica ovisnosti o pušenju.

Ono na što sam posebno ponosan i što je meni osobno najljepši dio ovog projekta je svakako Škola nepušenja koju smo organizirali po modelu različitih nepušačkih škola gdje smo koristili najbolje primjere dobre prakse. U Školi nepušenja kroz 5 dana po dva sata multidisciplinarni tim ljudi radio je s osobama koje žele prestati pušiti. Važno je ljudima dati niz strategija i alata kako osigurati dugotrajnu apstinenciju stoga su u prvom dijelu Škole nepušenja bile medicinske teme gdje smo se bavili samom ovisnošću o duhanu i štetnim posljedicama pušenja cigareta, a zatim u drugom dijelu Škole nepušenja bavili smo se temama kako razviti motivaciju, kako tu motivaciju osnažiti, kako prestati pušiti, a onda i
kako održati apstinenciju. Sve skupa završili smo podjelom diploma koje će podsjećati ljude na našu Školu nepušenja, a pritom nismo inzistirali na tome da sudionici moraju prestati pušiti sada i odmah – oni će kad god odluče prestati pušiti zapravo imati set alata koji će im omogućiti dugotrajniju apstinenciju. Kroz ovaj projekt, uz provedbu Škole nepušenja, omogućena je i edukacija edukatora, edukacija struke, ali i senzibilizacija šire javnosti za problematiku pušenja duhana i duhanskih proizvoda te štetnih posljedica ovisnosti o duhanu“ – Igor Salopek, dr. med. (voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja).

Za sve one koji nisu uspjeli sudjelovati u Školi nepušenja, na našoj web stranici
(www.nepusacka-akademija.com) te na našoj Facebook stranici (NepušačKa Akademija) objavili smo dvije brošure za podršku prestanka pušenja. Unutar brošura moći ćete naći korisne informacije koje pomažu kod prestanka pušenja.

Projekt se provodi u razdoblju od 28. ožujka 2022. do 28. svibnja 2023. godine (14 mjeseci). Ukupna vrijednost Projekta je 55.594,79 EUR (418.878,96 kuna). Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).