Igra kolo – 27. smotra izvornog folklora Karlovačke županije

U Ogulinu će u nedjelju 4.6.2023. biti održana smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo.
Program u nastavku:
4. lipnja
11:00 sati | IZLOŽBA 100 GODINA KUD-a REČICA* | Trg hrvatskih rodoljuba
15:00 sati | MIMOHOD SUDIONIKA* | Ulica Bernardina Frankopana
15:30 sati | GLAVNI NASTUPI* | Zavičajni muzej Ogulin
1. KUD “Klek” Ogulin
2. KUD”Korana”Slunj
3. KUD “Mostanje” Karlovac
4. KUD “Sv. Juraj” Draganić
5. FA “Ivan Mažuranić” Karlovac
6. KUD “Lađevčani” Lađevac
7. KUD “Sveti Juraj” Zagorje Ogulinsko
8. KUD “Mihovljan” Mihovljan
9. KUD “Dangubice” Kuterevo
10. KUD “Bribir” Bribir
11. KUD “Dvigrad” Kanfanar
12. KUD “Lipovac” Generalski Stol
13. KUD “Graničar” Cvitović
14. KUD “Sveta Ana – Vučjak” Karlovac
15. KUD “Tounjčica” Tounj
16. KUD “Sveti Antun Pokupska Dolina” Karlovac
17. KUD “Izvor” Rakovica
18. KUD “Turanj” Karlovac
19. KUD “Antun Klasinc” Lasinja
20. KUD “Kamanje” Kamanje
21. KUD “Rečica” Rečica
22. KUD “Sv. Rok” Brežani
23. KUD “Paurija” Dubravci
24. KUD “Župe Sveti Rok” Skakavac
25. KUD “Sveti Antun” Zadobarje
26. KUD “Vinčica” Belajske Poljice
27. KUD “Netretić” Netretić
28. KUD “Vivodina” Vivodina
29. KUD “Sv. Mihovil” Nikšić