Program Tečaj filmske umjetnosti u organizaciji Kinokluba Karlovac dobio je oznaku kvalitete “SKOCKANO”

U četvrtak 1. lipnja na konferenciji Hrvatskog debatnog društva i GOOD incijative pod nazivom “Od učionice do zajednice: učinkovite strategije za kvalitetan građanski odgoj i obrazovanje” u Zagrebu održana je dodjela oznake kvalitete SKOCKANO (Standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju). Skockano je skup standarda i kriterija provedbom kojih organizacija jamči kvalitetu svojih neformalnih obrazovnih programa. Kinoklub Karlovac je oznaku kvalitete dobio za svoj dugogodišnji program Tečaj filmske umjetnosti koji je temelj filmske edukacije mladih na području Karlovačke županije. Ove godine za SKOCKANO PROGRAM oznaku kvalitete dobili su programi 6 organizacija, a u drugoj kategoriji SKOCKANO ORGANIZACIJA, certificirano je 7 organizacija. Kinoklub je dobio oznaku SKOCKANO PROGRAM za Tečaj filmske umjetnosti ujedno i jedini edukativni filmski program.

Projektom SKOCKANO želi se povećati utjecaj organizacija civilnog društva (OCD-a) u
području neformalnog obrazovanja kroz uspostavu održivog sustava kvalitete neformalnog
obrazovanja, jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu neformalnog obrazovanja i primjenu
sustava kvalitete, produbljivanje sektorske i međusektorske suradnje te jačanje vidljivosti
sektora. Nositelj projekta je Centar za mirovne studije, a partneri su Forum za slobodu odgoja, Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative Poreč, GOOD inicijativa i Phronesis SA iz Norveške.

Tečaj filmske umjetnosti provodi se od samog osnivanja udruge i koncipiran je kao
kombinacija teorijskog i praktičnog dijela s naglaskom na učenje kroz praksu. Polaznici kroz
zabavan pristup, uz korištenje metoda neformalnog obrazovanja, uče kako nastaje film te
prolaze sve faze produkcije, a kao finalni rezultat stvaraju jedan kratkometražni igrani film. Ove školske godine na Tečaju sudjelovalo je 12 mladih osoba iz četiri škole: Gimnazija Karlovac, Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Srednja škola Duga Resa i Osnovna škola Dubovac Karlovac, a snimljen je film “Lucija, jesi dobro?”.

“Ponosni smo što smo prepoznati kao organizacija koja brine o kvaliteti i kontinuirano
unapređuje svoje neformalne obrazovne programe. Rad s mladima bitan je dio rada udruge te aktivno radimo na uključivanju svih zainteresiranih. Nadamo se da će ova oznaka dati i veće povjerenje roditelja u naš rad jer je Tečaj filmske umjetnosti jedinstven u Karlovačkoj županiji, a pritom je i besplatan za korisnike. Zahvalni smo i na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji sa srednjim školama s kojima osim ove aktivnosti surađujemo na mnogobrojnim drugim programima”, izjavila je voditeljica Tečaja filmske umjetnosti Lucija Ćeškić.

Ovim putem Kinoklub Karlovac želi pozvati zainteresirane građane na događanje 3. lipnja 2023. u 10 sati pod nazivom “Filmska gledaonica i jutarnja kritika”. Događaj je organiziran u sklopu Dana otvorenih vrata udruga. Premijerno će biti prikazani filmovi iz ovogodišnje produkcije udruge te će ujedno biti održana dodjela diploma polaznicima Tečaja filmske umjetnosti 2022./2023.

Program se organizira uz potporu Zajednice tehničke kulture Karlovac, Hrvatskog
audiovizualnog centra i Zaklade “Kultura Nova”