Undo-Delete-Retry gostovanje Kristine Pongrac u Karlovcu

KA-MATRIX organizira rezidencijalno gostovanje međimurske umjetnice Kristine Pongrac koja će u okviru ovogodišnjeg programa Nova kultura_ Hibridni grad .023 tematizirati utjecaj Kupe kao plovnog puta važnog za transport i industriju na život grada.
02.06. 19:00 izložba fotografija i razgovor s umjetnicom (dvorište DC MUZA) ( https://www.facebook.com/events/630304815676015 )
03.06. izrada eko – instalacije na temu rijeke (rijeka Kupa)

Tijekom gostovanja u Karlovcu Kristina Pongrac vodit će foto-šetnju uz rijeku Kupu tijekom koje će sudionici napraviti seriju fotografija vezanih za prometno i industrijsko naslijeđe rijeke. Umjetnica će potom izraditi eko-instalaciju na lokaciji uz Kupu kojom prilikom će pokazati zainteresiranim sudionicima način izrade ekološke boje.

Njezin dolazak u Karlovac inspiriran je rijekom Kupom, nekada važnom plovnom rijekom koja je imala velik značaj za razvoj Karlovca kao gospodarskog/kulturnog središta.
U svom radu sagledati će transformacije grada od vojnog do industrijskog središta, važnost koju je rijeka Kupa imala u prošlosti kao i značaj u suvremenom društvu. Rad će ujedno biti i kritika onoga što je danas zaboravljeno, a predstavljalo je bitan dio razvoja grada.

KA-MATRIX –> http://ka-matrix.hr/ka-matrix-undo-delete-retry-gostovanje-kristine-pongrac-u-karlovac/

…o konceptu Undo-Delete-Retry
Izložba/instalacija umjetnice Kristine Pongrac predstavlja interdisciplinarni umjetnički rad na više lokacija u Karlovcu.
Instalacija je predstavljena na Drava Art Biennalu (2017) i samostalnoj izložbi Strategije u pijesku i alternative (2022), a izrađena je u blizini HE Dubrava. Tematizira uništavanje okoliša i neadekvatno odlaganje građevinskog otpada u prirodnom okolišu. Osim gubljenja 1700 ha tj. 17 km2 močvarnog staništa koje je jako važno za čitav ekosustav, izgradnja hidroelektrane HE Dubrava u svrhu ekološke proizvodnje energije rezultiralo je također i povlačenjem podzemnih voda, sušenjem šuma, zemljišta i bunara na teritoriju od dvadeset sela.

Gostovanje Kristine Pongrac u Karlovcu organizira i provodi udruga KA-MATRIX u okviru godišnjeg programa Nova kultura _ Hibridni grad .023 uz potporu Zaklade Kultura Nova, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske , Grada Karlovca i Karlovačke županije.