Završna konferencija projekta “Korak u život bez nasilja, UP. 02.2.2.12.0010”

Projekt Korak u život bez nasilja je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020 godina, u okviru poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 492.773,24 EUR, a ova bespovratna sredstva osigurana su 85% iz ESF, a 15% iz Državnog proračuna RH. Projekt traje 24 mjeseca, a završava 1. srpnja ove godine.

Projekt razvija izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđuje uslugu psihosocijalne podrške, jača kapacitete stručnjakinja za pružanje usluga te podiže svijest javnosti o procesu deinstitucionalizacije i pravima žrtava nasilja na život u zajednici.

U kontekstu reforme socijalne skrbi u hrvatskoj, osmislili smo projekt kojim smo uslugu smještaja, provodili kroz uslugu organiziranog stanovanje. To je tip smještaja za žrtve u kojima su one smještene u zasebne stambene jedinice, a imaju sveobuhvatnu podršku stručnog tima te drugih djelatnika. Na taj način smanjen je broj korisnika smještaja institucijskog tipa. Kroz projekt, unatrag 23 mjeseca uslugu organiziranog stanovanja koristilo je 7 korisnica te 15 djece, čime je premašen procijenjeni pokazatelj od 15 korisnika.

Drugi dio projektnih aktivnosti odnosi se na unaprjeđenje usluge psihosocijalne podrške. Ova usluga je sveobuhvatna i sumjerena na konkretnu pomoć ženama i djeci. Sastoji se od psihološkog savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, psihološke procjene, za žene još pravnog savjetovanja, te sasvim nove usluge- usluga odgoja i obrazovanja za djecu žrtve nasilja. Uslugu psihosocijalne podrške pružili smo za ukupno 45 korisnika, čime je premašen procijenjeni pokazatelj od 20 korisnika. Velika vrijednost projekta su novozaposleni stručni kadar- dvije odgajateljice koje su pružale uslugu odgoja i obrazovanja, odnosno čuvanja i brige o djeci te pružanje pomoći u učenju.