LAG Vallis Colapis provodi program „Volonterski centar Kupa“

LAG Vallis Colapis u partnerstvu s Gradom Ozljem, Općinom Kamanje, Općinom Krašić,
Općinom Draganić, Osnovnom školom „Kardinal Alojzije Stepinac” Krašić, Osnovnom školom Draganići, Osnovnom školom “Ivan Goran Kovačić” Duga Resa, Osnovnom školom Pokupsko i Centrom za socijalnu skrb Karlovac u 2023. i 2024. godini provodi dvogodišnji program „Volonterski centar Kupa“. Prva godina dvogodišnjeg programa traje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., a program sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 10.400,00 €.

Programom „Volonterski centar Kupa“ LAG Vallis Colapis nastavlja praksu odgovaranja na
potrebe zajednice za sustavnim educiranjem, informiranjem, savjetovanjem i stvaranjem
sustava podrške na terenu za razvoj volonterstva u ruralnim zajednicama. Time stvaramo
prilike mladima za volontiranje te ih educiramo i poboljšavamo njihove vještine i znanja,
valoriziramo njihov volonterski angažman kroz Volonterski centar Kupa izdavanjem Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Kroz provođenje pomoći u učenju u suradnji sa školama željeli bismo dodatno valorizirati volonterski angažman učenika. Također ćemo, osim educiranja i poticanja volonterstva, provesti istraživanje putem kojeg ćemo prikupiti vrijedne podatke o stanju s volonterstvom u školama na području naših općina i gradova te korisne informacije za buduće projekte koji će biti po mjeri korisnika.

Projekt će pridonijeti informiranju i promociji volonterstva među ruralnim stanovništvom na
području grada Ozlja, općina Kamanje, Krašić i Draganić te ostalih općina s područja Karlovačke i Zagrebačke županije. Kroz informiranje i promociju ruralno stanovništvo, uključujući velikim dijelom mlade, bit će osviješteno o važnosti vrednovanja volonterskog angažmana u OCDovima te stavljanja u zakonski okvir Zakona o volonterstvu.