Predstavljanje smjernica za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti i razgovor o nastavku suradnje o uređenju Društveno kulturnog centra Hrvatski dom

Savez udruga Kaoperativa s partnerima organizira tribinu na kojoj će se predstaviti Smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti te nastavku procesa uređenja Društveno kulturnog centra Hrvatski dom u Karlovcu.

Tribina će se održati večeras u 19:00 sati ( četvrtak, 06. srpnja 2023. godine ) u privremenom prostoru društveno kulturnog centra u Karlovcu, u zgradi Hrvatske pošte, Matice hrvatske 4, 3. kat.

Na tribini će gradonačelnik Damir Mandić upoznati prisutne sa stanjem radova na obnovi zgrade Hrvatskog doma i daljnjim namjerama Grada Karlovca u smjeru uređenja objekta dok će voditeljica projekta “Nova javna kultura i prostori društvenosti”, Ana Abramović iz Saveza udruga Klubtura, i voditeljica provedbe aktivnosti strukturiranog dijaloga, Mirela Travar iz Operacije grad, predstaviti smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.

Smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti https://www.clubture.org/novosti/smjernice-za-unapredenje-kulturnih-politika

Model razvoja Društveno-kulturnog centra „Hrvatski dom“ u Karlovcu https://archive.org/details/model-razvoja-dkc-hrvatski-dom-2020

https://archive.org/details/MODELRAZVOJADKCHRVATSKIDOMKARLOVAC

Tribina se provodi u sklopu projekta “Nova javna kultura i prostori društvenosti”. Projekt provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Institutom za razvoj i međunarodne odnose, Savezom udruga Kaoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula, Savezom udruga Rojca, Kurziv – Platformom za pitanja kulture, medija i društva, Savezom udruga Operacija grad, Platformom za Društveni centar Čakovec, udrugom Drugo more. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.