Karlovac ima Prometnu studiju biciklističke infrastrukture – Gradonačelnik Mandić: Ovo je kvalitetna podloga za budućnost i razvoj bicikliranja u gradu

– Ne treba zanemariti da mi već sada u Karlovcu imamo pristojnu mrežu biciklističkih staza; unatrag desetak godina se na tome sustavno radilo, a ovo je sada korak ili dva naprijed. Naravno da kada govorimo o bicikliranju ipak postoji element infrastrukture nužan da bi mogli razvijati ne samo sustav bicikliranja, nego generalno svijest koja potiče i rekreaciju, ali i korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva. Ono što mi možemo činiti sa svoje strane, a studija je u tom smjeru i napravljena, da svi projekti ubuduće koji budu rađeni obuhvaćaju i ovaj element biciklističkih staza, s jedne strane, s druge,  da se zaista od najmanjih naših sugrađana stvara navika bicikliranja. Dokument sam po sebi, naravno, ne rješava ništa, ali on je stvarno kvalitetna podloga za budućnost i razvoj bicikliranja u Karlovcu, kazao je gradonačelnik Damir Mandić na predstavljanju Prometne studije biciklističke infrastrukture.

Studija predviđa daljnji fazni razvoj biciklističke infrastrukture, od primarne i sekundarne do rekreativne. Procijenjena vrijednost radova, po fazama, je 9,3 milijuna eura, 1,6 milijun eura i 1.300 eura.
– Cilj je stvoriti sigurnu, dostupnu i održivu biciklističku mrežu u gradu. Njome su definirani sekundarni i rekreativni pravci koji popunjavaju biciklističke rute u Karlovcu. Prijedlozi unapređenja su i parkirališta za bicikle, te drugi popratni sadržaji za popularizaciju biciklističkog prometa. U sklopu projekta predlaže se izgradnja 10 parkirališta s minimalnim kapacitetom od 10 bicikala na različitim lokacijama u gradu: Zvijezdi, Novom Centru, Luščiću i Baniji. Za potrebe popularizacije predlaže se i izgradnja poligona za edukaciju djece o sigurnosti u prometu i sedam servisnih točaka na području grada. Pokriva 17,8 kilometara na području središta grada, užeg i šireg gradskog prstena, rekao je Dario Greb, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

Studiju je izradio Fakultet prometnih znanosti, bit će dostupna na web stranici Grada Karlovca, a Marko Švajda je objasnio da su pri njenoj izradi analizirali postojeće stanje i prometnu, tj. biciklističku infrastrukturu.
– Utvrdili smo da ima oko 45 kilometara postojeće biciklističke infrastrukture.  Nakon toga smo počeli s donošenjem nekih prometnih rješenja i razvijanja dodatne biciklističke mreže, a koristili smo se sa smjernicama i pozitivnom praksom u Europi. Tako smo kreirali prijedlog rješenja za prometnu mrežu od 140 kilometara na području grada Karlovca koja se sastoji od primarne, sekundarne i rekreativne biciklističke mreže. Mi smo još na početku tvrdili da je Karlovac među vodećim gradovima po razvoju biciklističke infrastrukture, postojeća je jako dobra. Bio je velik izazov dodatno ju unaprijediti. Ako se sve iz Studije izvede, veoma ćemo se približiti europskim gradovima, izjavio je Marko Švajda.