Put do energetske efikasnosti: Gradska toplana Karlovac predstavlja napredak radova u sklopu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“

14.07.2023., Karlovac – Danas je u prostoru Gradske toplane u Karlovcu održana tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen napredak radova na zamjeni vrelovoda u sklopu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ te dosadašnji postignuti rezultati.

Na tiskovnoj konferenciji javnosti se obratio Zdravko Eremić, direktor Gradske toplane d.o.o. koji je istaknuo važnost ulaganja u energetsku obnovu i održivi razvoj grada te činjenicu da će revitalizacija vrelovodne mreže omogućiti bolju kvalitetu života građanima Karlovca. U obraćanju predstavnicima medija izjavio je:

Grupa 2 je od početka prošle godine pa do sada izvršila 96% radova, odnosno, od 4.250 metara izvedeno je 3.975 metara. Grupa 3 odradila je 74% posla, od 8.942 metra odrađeno je 6.575 metara. Sve tri grupe od 15.700 metara odradile su 10.550 metara do sada položenih cjevovoda, što je otprilike 68%. Ogrjevna sezona će početi na vrijeme i prema planu s novim rekonstruiranim cjevovodom.“

Realizacija projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ predstavlja prvi korak u stvaranju energetski učinkovitog toplinskog sustava u gradu Karlovcu koji će proizvodnju toplinske energije temeljiti na obnovljivim izvorima što će doprinijeti i smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Prilikom radova i zamjene vrelovoda do sada se moralo ukloniti već 108 stabala koja su se nalazila na trasi radova. Međutim, Eremić je naglasio da „toplo srce grada brine i o očuvanju zelenog Karlovca“ te da će sva uklonjena stabla po završetku radova ponovno biti zasađena. Ohrabrujuća činjenica je da je već sada 59 stabala ponovno zasađeno.

Gradska toplana ostaje predana ostvarenju ciljeva projekta i daljnjem unapređenju toplinskog sustava za dobrobit svih građana pa je tako jedna od glavnih društvenih koristi ovog projekta povećanje komfora potrošačima uvođenjem noćnog režima rada.

Kako bi se uspješno završio projekt i kako bi ogrjevna sezona u 2023. godini počela u skladu s planovima, do kraja listopada planira se obnoviti više od 9.000 metara trase vrelovoda.

Projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ sufinancira se sredstvima Europske unije. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 133.872.862,00 HRK/17.767.982,22 EUR od čega su prihvatljivi troškovi 128.222.862,00 HRK/17.018.098,35 EUR, a od kojih se 103.585.047,02 HRK/13.748.098,35 EUR financira bespovratnim sredstvima iz EU fondova.