Sanirano klizište u Vukmaniću – vozači pozvani na oprez

Sanacija najvećeg klizišta na području grada Karlovca, u Vukmaniću, u neposrednoj blizini crkve Sv. Antuna, je završena i promet se može odvijati tom prometnicom.
Postavljena je posebna regulacija prometa te se vozači mole za povećan oprez i poštivanje uspostavljene regulacije.
Sanacija je obuhvaćala radove u dužini od oko 250 metara.
Vrijednost radova je 890.000,00 eura s PDV-om, a stručni nadzor u iznosu od 16.875,00 eura s PDV-om.
Sredstva su osigurana u suradnji Grada Karlovca s Karlovačkom županijom temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.