Završeni radovi na izgradnji kanalizacije i vodoopskrbe na području naselja Kamensko i Turanj

Radovi na izgradnji kanalizacije i vodoopskrbe na području naselja Kamensko i Turanj vrijedni 8,59 milijuna eura dovršeni su u ugovorenom roku, istaknuto je na konferenciji za medije u naselju Kamensko povodom predstavljanja napretka radova na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa. Konferenciji za medije prisustvovali su Damir Mandić, gradonačelnik Grada Karlovca, Maja Jakić Grubešić, predsjednica Mjesnog odbora Kamensko, Sabina Protulipac, predsjednica Gradske četvrti Turanj te Katarina Malenica, direktorica Vodovoda i kanalizacije d.o.o.
Na području naselja Kamensko, Turanj, Turanjski Poloj, Turanjski Lug, Braće Gojak, Jelaši i Mikšići, u okviru Grupe 1 radova na projektu aglomeracije Karlovac-Duga Resa, izgrađeno je 14,9 kilometara kanalizacije te rekonstruirano preko 13 kilometara vodoopsrkbne mreže. Dodatno, izgrađeno je 9 crpnih stanica odvodnje te izvedena priprema za 619 priključaka na kanalizaciju.
Uz izgradnju odvodnje i vodoopskrbe, ugovorni radovi uključuju i povratak prometnica u prvobitno stanje. Svi radovi su završeni osim završnih aktivnosti koje se provode na precrpnim stanicama odvodnje te je dodatno preostalo asfaltiranje drugog sloja asfalta na dviej lokacije u naselju Kamensko, što će biti dovršeno tijekom rujna.
Sljedeća faza je predaja zahtjeva za tehničke preglede te se očekuje da isti budu provedeni do kraja ove godine. Po dobivanju uporabnih dozvola za izgrađenu kanalizacijsku mrežu, korisnici će dobiti dopise od Vodovoda i kanalizacije Karlovac da su nastupili uvjeti za priključenje na javni sustav odvodnje.
Podsjetimo, projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ vrijedan je više od 54,8 milijuna eura, od čega prihvatljivi trošak iznosi 43,89 milijuna eura.
Radi se o iznimno značajnom komunalnom projektu kojim će se kroz izgradnju kanalizacijske i obnovu vodoopskrbne mreže unaprijediti kvaliteta usluge i zaštite okoliša, kao i kvaliteta života stanovnika Karlovca, Duge Rese i Barilovića, uz očuvanje naših bisera- rijeka te okoliša. Korisnik projekta je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, a projektni partneri su Grad Karlovac, Grad Duga Resa, Komunalno Duga Resa, Općina Barilović.
Ovaj projekt obuhvaća izgradnju 65 km i rekonstrukciju 6,9 km sustava odvodnje, rekonstrukciju 56 km sustava vodoopskrbe, izgradnju 27 crpnih stanica odvodnje, izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja na UPOV-u Grada Karlovca i Duge Rese, kao i nabavu vozila za održavanje sustava odvodnje i nabavu mjerne opreme za optimizaciju rada UPOV-a. Pored toga, Grad Karlovac, Grad Duga Resa, Gradska toplana d.o.o. Karlovac i Elektra Karlovac- HEP ODS će u pojedinim naseljima investirati u ostalu infrastrukturu: izgradnja oborinske odvodnje, nogostupa, obnova prometnica, rasvjete, opločnika, polaganje DTK mreže, obnova elektroenergetske infrastrukture te vrelovoda.