U Zorin domu 14. i 15. rujna “Drago mi je, Dragojla”

„Drago mi je, Dragojla!“
Solo koreodrama
Autor i koreograf : Žak Valenta
Izvođačica i koautorica : Vera Mitrović Vrbanac
Skladatelj : Goran Ilić
Snimanje i video obrada: Mara Prpić
Oblikovanje svjetla:
Tekst: Dragojla Jarnević (iz Dnevnika)
Savjeti na tekstu: Snježana Srdić
Produkcija: Branko Žak Valenta, Umjetnička organizacija TRAFIK, Rijeka
Projekt je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba za 2022. godinu.
Ovim plesno-dramskim solom, koreografa Branka Žaka Valente u koautorstvu i izvedbi karlovačke umjetnice Vere Mitrović Vrbanac, istražuje se, predstavlja i portretira život i rad književnice i pedagoginje Dragojle Jarnević.
Kroz odabrane biografske narative i metaforičke scene propuštene kroz prizmu pokreta i teksta, te uz video projekciju koja prati izvedbu, dodajući joj multimedijalni suvremeni okvir, ova intrigantna biografija žene 19. st. promatrana kroz njezine dnevničke zapise, korelira s izazovima današnjice.
U vremenu u kojem je živjela (Karlovac, 4. siječnja 1812. – Karlovac, 12. ožujka 1875.), ova osobita Karlovčanka preteča je progresivnog načina mišljenja, djelovanja i življenja, dodirujući za svog života područje koje danas poznajemo pod terminom feminizam i zalaganje za prava žena na ravnopravnost u obrazovanju i javnom djelovanju na ovim prostorima.
Kao književnica odabire pisati na hrvatskom jeziku svjesna značenja jezika kao temelja identitetskog pitanja, iako joj je materinji jezik bio njemački, kao građanki Austro-Ugarskog carstva, kojeg je Karlovac ili Carlstadt bio sastavni dio za njezina života.
Jarnević je svojim djelovanjem pripadala najuglednijim sudionicima Hrvatskog narodnog preporoda čemu svjedoči i glasovita litografija “Muževi ilirske dobe” na kojoj je među preporodnim velikanima otisnut i njezin lik.
Osim toga, ona dotiče snažno različita područja, kako društvenog djelovanja, tako i osobnog razvoja. Intrigantna ličnost, svjesna općih društvenih ograničenja, ali i osobnih potencijala, određuje se osviješteno za slobodu izbora u svakom području života i pravo djelovanja u istini pod svaku cijenu.
Svjedočanstvo osobnog i sliku društvenog života, ostavlja nam na 1100 stranica svog dnevnika kojeg piše punih četrdeset godina, uređujući ga sama za izdavanje, znajući da će njegova vrijednost imati značenje tek u nekoj budućnosti, nakon njezine smrti.
Dragojlu, rođenu Karoline Jarnevic, teško je staviti u kalup kada su društvene norme, određenja i uređenja u pitanju, kako u vremenu za njezina života, tako i nakon njezine smrti.
Upravo stoga autore ovog projekta intrigira njezina biografija i njezina pojavnost koja se razlijeva na mnogo razina izlazeći uvijek izvan kalupa i banalnosti određenja tipa: književnica, pedagoginja, feministica, alpinistica, modistica…Ilirkinja…pisateljica, mudračica…
REZERVACIJA ULAZNICA
Premijera 14.09. u 20 sati po cijeni od 6€
MATINEJA 15.09 u 11 sati po cijeni od 3€ na e-mail adresi
trafikanti1998@gmail.com