Natječaj za kratku priču za mlade Tipka

Knjižnica za mlade, izdvojeni odjel Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, raspisuje četvrti po redu natječaj za kratku priču za mlade do 30 godina.

Na natječaju mogu sudjelovati autorice i autori iz Republike Hrvatske, a tema kratke priče je slobodna. Svaki se autor može prijaviti samo jednom pričom koja ne smije prethodno biti objavljena.

Natječaj je otvoren od 16. rujna do 26. listopada 2023. u 23:59. Radovi pristigli nakon navedenog roka neće biti razmatrani. U obzir se neće uzimati ni ulomci iz većih proznih cjelina ili već objavljeni radovi, nepotpune prijave ili priče koje ne odgovaraju zadanom broju znakova.

Priče za natječaj šalju se isključivo u elektroničkom obliku na e-poštu: kzmkarlovac@gmail.com, a predmet je potrebno nasloviti „Tipka“.

Uz priču je potrebno navesti ime i prezime autora, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte, datum rođenja te broj telefona (podaci neće biti dostupni prosudbenoj komisiji).

Radovi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u formatu .doc ili .docx (Calibri; veličina slova 12 točaka, prored 1,5). Priče trebaju biti duljine do pet kartica (ukupno 9000 znakova s razmacima).

Pristigle priče ocijenit će prosudbena komisija u sastavu: Bojana Meandžija, spisateljica; Marija Skočibušić, pjesnikinja; Darko Lisac, novinar, odabrati tri najbolje te dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu. Prva nagrada iznosi 130 eura, druga 110 eura i treća 100 eura. Priče će biti objavljene na mrežnima stranicama i profilima Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ i Knjižnice za mlade na društvenim mrežama.

Objava rezultata na mrežnim stranicama Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ te na profilima Knjižnice i Knjižnice za mlade na društvenim mrežama bit će 10. 11. 2023.

Više informacija o natječaju može se pronaći na mrežnoj stranici knjižnice: www.gkka.hr