Okrugli stol o potrebama i resursima organizacija civilnog društva u području prikupljanja, bilježenja, dokumentiranja i arhiviranja svog rada i materijala od društvenog značaja

Okrugli stol o potrebama i resursima organizacija civilnog društva u području prikupljanja, bilježenja, dokumentiranja i arhiviranja svog rada i materijala od društvenog značaja, bit će održan u srijedu, 27. rujna 2023. u 17 sati u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Ljudevita Šestića 1.

Na okruglom stolu sudjeluju Ivana Francišković Olrom (Eko Pan) i Ksenija Sanković (Kinoklub Karlovac), a razgovor će moderirati Matija Mrakovčić (Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Centar za dokumentiranje nezavisne kulture).

Kontekst:

Organizacije civilnog društva razvijaju različite modele sistematizacije, katalogizacije i digitalizacije građe koja se odnosi na same organizacije, specifične zajednice ili šira područja civilnodruštvenog djelovanja izvan fokusa javnih institucija te je čine javno dostupnom. Ovi pokušaji, sve češći i organiziraniji, za sad se događaju na povremenoj volonterskoj osnovi ili projektnoj razini jer ograničeno financiranje rada organizacija civilnog društva onemogućava sustavno ulaganje u institucionaliziranje ovih praksi.

Nestajanjem pojedinačnih organizacija i odlaskom starijih generacija aktivista, građa i sjećanja vezana uz procese razvoja civilnog društva te utjecaj na razvoj društva u cjelini prijete padanjem u zaborav. Potreba za sustavnim dokumentiranjem, prikupljanjem, čuvanjem, digitaliziranjem i korištenjem arhivske građe o djelovanju civilnog društva, međutim, nije prepoznata niti u pravno-institucionalnom okviru arhivske djelatnosti niti u pravno-institucionalnom okviru razvoja civilnog društva.

Zbog marginalnog položaja organizacija civilnog društva u ukupnom sustavu te posljedično njihovih ograničenih kapaciteta, većina organizacija nema ustanovljene održive i trajne prakse očuvanja svog organizacijskog pamćenja niti znanje potrebno za taj specifični rad. Time se vrijedan segment razvoja društva, posebno onog koji se odnosi na specifičnosti civilnog društva, zauvijek gubi.

Trenutna situacija:

Imajući u vidu kontekst u kojem djeluju organizacije civilnog društva i u kojem provode svoje arhivske djelatnosti, veliki izazov predstavlja razvojna perspektiva i održivost ovih praksi. Nekoliko je detektiranih problema u polju:
Prvo, postoji nedostatak stručnog znanja i procesa u pogledu dokumentiranja, organiziranja, čuvanja, digitaliziranja i korištenja građe unutar organizacija civilnog društva.
Drugo, ne postoje potrebni materijalni resursi da bi organizacije sustavno i adekvatno provodile ove aktivnosti. Fondovi koji trenutno postoje na lokalnoj i nacionalnoj razini uglavnom su usmjereni javnim ustanovama te ne prepoznaju organizacije civilnog društva kao subjekte aktivne u tom polju.
Treće, suradnja s javnim ustanovama uprkos njihovoj načelnoj otvorenosti rijetko doživljava konkretnu realizaciju zbog institucionalnih prioriteta i česte podkapacitiranosti kako javnih institucija, tako i organizacija civilnog društva.
Konačno, spomenuta podkapacitiranost organizacija civilnog društva otežava i unutarsektorsku suradnju koja bi mogla povoljno utjecati na dijeljenje resursa, znanja i praksi dostupnih unutar pojedinih organizacija.

Okrugli stol:

 

Imajući u vidu kontekst u kojem djeluju organizacije civilnog društva i u kojem provode svoje arhivske djelatnosti, veliki izazov predstavlja razvojna perspektiva i održivost ovih praksi. U tom je smislu pitanje suradnje između javnog (arhivi, ustanove, uprave) i civilnog sektora ključno.

 

Na okruglom stolu u srijedu, 27. rujna 2023. u 17 sati u Knjižnici za mlade razgovarat ćemo o potrebama i resursima organizacija civilnog društva u području prikupljanja, bilježenja, dokumentiranja i arhiviranja svog rada i materijala od društvenog značaja, kao i njihove digitalizacije.

 

Temu kojom se sve organizacije civilnog društva bave, no o kojoj rijetko razgovaramo uživo, otvaramo u javnom forumu jer smatramo važnim da se takav rad usustavi i prepozna kao ključan dio aktivnosti organiziranog civilnog društva.
* * *
Okrugli stol se održava u sklopu projekta “Arhivi odozdo – organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva” koji provode organizacije koje vode community arhiv Centar za dokumentiranje nezavisne kulture, udruge Kulturtreger i Kurziv. Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.