Fog Festival – fotografski natječaj “Uhvati maglu objektivom”

Fog Festival je karlovački festival magle. Prvenstveno je to fotografski natječaj s temom karlovačke magle, a dodatnim sadržajima koji su otvoreni za sve koji žele upoznati Karlovac na drugačiji način.
Fog Festival se sastoji od:
1. Turističke šetnje po karlovačkoj magli uz foto-safari maglenih vizura grada (subote od 21. 10. – 11. 11. u jutarnjim ili večernjim satima)
2. Foto-natječaj „Uhvati maglu objektivom“ (rok slanja fotografija 15. 11.)
3. Izložba nagrađenih fotografija (Aquatika 30. 11. u 17 sati)
4. Predavanje na temu meteorologije – fenomen magle (Aquatika 30. 11. u 17 sati)
5. Prikazivanje filma „Magla“ (Kino Edison u 17 sati)
Dođite u Karlovac doživjeti karlovačku maglu i uhvatiti maglu objektivom!
Pozivamo vas sve u Karlovac na Fog Festival, a osobito sve fotografe, domaće i strane, profesionalce i amatere, da se prijave na foto natječaj „Uhvati maglu objektivom“ koji će se održati u Karlovcu u listopadu i studenom 2023. u sklopu Fog Festivala.
Uslikajte mistične prizore karlovačke magle kroz organizirane šetnje gradom, pronađite svoje već snimljene fotografije ili šetajte sami ulicama grada, kroz parkove i uz rijeke u potrazi za mističnim maglenim prizorima Karlovca.
Slanje fotografija je isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu karlovackamagla@gmail.com, a pravila natječaja se nalaze ovdje:
Pravila foto natječaja
Tema fotografije:
– magleni prizori grada Karlovca
– magla kao turistički potencijal Karlovca
– mistični prizori Karlovca kao nadahnuće (mist = magla engl.)
– karlovačke rijeke, parkovi i arhitektura grada obavijeni maglom
• Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje se profesionalno ili amaterski bave fotografijom, bez obzira na spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi stručnog žirija i osobe iz organizacijskog odbora natječaja.
• Fotografije moraju biti snimljene u Karlovcu, s točno iskazanom lokacijom.
• Fotografije se primaju do 15. 11. 2023. u 23:59. isključivo na e-mail adresu karlovackamagla@gmail.com
• Svaki sudionik može poslati do 3 pojedinačne fotografije.
• Fotografije treba imenovati na način: Prezime_Ime_Lokacija_Naslov.jpg (primjer: Ivana_Marić_slap na Korani_U osvit zore.jpg). Lokacija podrazumijeva naziv područja, ulice, rijeke ili parka u Karlovcu gdje je fotografija snimljena.
• Fotografije mogu biti orijentirane okomito ili vodoravno, crno-bijele ili u boji, pojedinačno moraju imati minimalno 3000 piksela po dužoj stranici, minimalno 300 dpi, i trebaju biti u formatu .jpg/.jpeg.
• Fotografija ne smije imati vidljive ili prepoznatljive oznake, poput logotipa ili vodenog žiga autora.
• Stručni žiri čine renomirani karlovački fotografi. Fotografije će biti prikazane stručnom žiriju bez podataka o autoru.
• Stručni žiri izabrat će 12 fotografija za izložbu i među njima 3 najbolje. Autori najboljih fotografija po izboru žirija bit će nagrađeni.
• Fotografije za izložbu u Aquatici – slatkovodnom akvariju Karlovac (otvorenje izložbe je 30. 11.) bit će otisnute na formatu B1 ili sličnom prilagođenom formatu u svrhu izložbe, a iste se mogu postaviti i u drugim izložbenim prostorima i u drugim gradovima u svrhu promocije Karlovca.
• Fotografije koje ne zadovoljavaju temu ili detalje ovog natječaja neće biti selektirane. Stručni žiri ne obrazlaže razloge odbijanja radova.
• Autori zadržavaju sva autorska prava na fotografijama. Organizatoru foto natječaja se prepušta pravo objavljivanja radova u tiskanim i digitalnim medijima isključivo u svrhu promocije Fog Festivala, foto-natječaja i izložbe, uz navođenje imena autora gdje je to moguće.