U Karlovcu druga faza uklanjanja ruševnih zgrada, opasnih za sigurnost ljudi i susjedne objekte – od 10 planiranih, polovica uklonjena, ostale do kraja mjeseca

Uklanjanje ruševnih zgrada, odnosno, druga faza koja se odnosi na njih deset, bit će završeno ovaj mjesec. Polovica je već uklonjena, uklanjanje jedne upravo traje, još dvije na redu su ovaj tjedan, dok će preostale dvije biti uklonjene do kraja ovog mjeseca.

Sve su to ruševne zgrade, koje su godinama predstavljale opasnost za sigurnost građana i susjednih objekata, a nakon potresa postale neupotrebljive, toliko oštećene da je njihovo uklanjanje jedino rješenje.
Postupak vodi Državni inspektorat, sukladno propisima iz područja obnove od potresa, kada se radi o zgradama opasnim za život i zdravlje ljudi. Grad Karlovac obavio je potrebne administrativne poslove, među kojima i ishođenje suglasnosti privatnih vlasnika. Također, stanarima zgrada koje su bile useljene, Grad je osigurao zamjenski smještaj. Većinom su to zgrade u privatnom i vlasništvu RH, odnosno, suvlasništvu.

U prvoj fazi, ovog proljeća, uklonjeno je 7 objekata: u Ulici Dragojle Jarnević 1,  Ljudevita Gaja 16 i 20, Rakovac 20, Jurja Križanića 36, Dr. Vladka Mačeka 35 i Dubovac 18.
Druga faza upravo traje i predviđa uklanjanje 10 zgrada. Do danas je uklonjeno pet: u Ulici kneza Branimira 66, Šimunićevoj 21 i 15, Banija 135 i Marmontova aleja 55. Upravo traje uklanjanje objekta u Banjavčićevoj 26, ovaj tjedan počet će i uklanjanje na adresi Draškovićeva 8, a za vikend Banija 19.

Do kraja mjeseca uklonjeni će biti i objekti na lokacijama Dubovac 12 a i Gornja Gaza 11.
– Ova uklanjanja su dio aktivnosti koje provodi Državni inspektorat RH. Procedura potrebna za uklanjanje objekata je provedena, ishođene potrebne suglasnosti, i one Konzervatorskog odjela. Radi se o objektima za koje je nakon potresa utvrđeno da ih je nemoguće obnoviti, pogotove one u Zvijezdi. Primjerice, u Banjavčićevoj 26: dvije godine nastojimo riješiti objekt, koji je u državnom vlasništvu, a koji je bio opasnost za susjede, za stanare koji žive uz njega. Rušenja, odnosno, uklanjanja idu svojim tijekom i očekujemo da ćemo do kraja ovog mjeseca završiti drugu fazu. Gradskih objekata u ovim postupcima nema, a gdje smo u suvlasništvu, svoje obveze ćemo ispuniti. Te parcele će trebati održavati i privatne vlasnike i državu ubrzo ćemo dopisima zamoliti da se angažiraju, izjavio je gradonačelnik Damir Mandić i napomenuo da trošak uklanjanja privatnih objekata snosi RH, odnosno, Državni inspektorat.

Za još dva objekta u Karlovcu Državni inspektorat izdao je rješenja o uklanjanju i za njih slijedi postupak odabira izvođača radova.

 

Sadržaj preuzet Grad Karlovac – U Karlovcu druga faza uklanjanja ruševnih zgrada, opasnih za sigurnost ljudi i susjedne objekte – od 10 planiranih, polovica uklonjena, ostale do kraja mjeseca