Provedba mobilnosti za osobe koje rade s mladima u sklopu Erasmus+ projekta „Training of trainers Inclusion Quest“

LAG Vallis Colapis provodi Erasmus+ projekt pod nazivom Training of Trainers “Inclusion
Quest”. Glavni cilj ovog projekta je pružiti prilike za neformalno učenje u svrhu unaprjeđenja vještina edukacije i facilitacije osoba koje rade s mladima čime se pridonosi kvalitetnijim aktivnostima u području inkluzije unutar njihovih zajednica.

Glavna aktivnost projekta je sedmodnevni trening koji se od 23. do 29.11.2023. provodi u
Ogulinu. Na treningu sudjeluje 28 osoba iz 9 država (Armenija, Gruzija, Turska, Albanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Latvija i Hrvatska) koje, pomoću neformalnih metoda i alata, jačaju kompetencije za osmišljavanje i provedbu inkluzivnih aktivnosti s ciljem uključivanja mladih s manje mogućnosti.

Osobe koje rade s mladima (youth workers) nakon ovog treninga bit će spremniji na izazove s kojima se suočavaju u svom svakodnevnom radu. Također, bit će osnaženi za motiviranje mladih te pružanje podrške mladima, za procjenu potreba mladih prije ili na samom početku određene aktivnosti kao i za stvaranje sigurnog okruženja u kojem mlade osobe mogu slobodno izraziti svoje potrebe i emocije. Osim navedenog, sudionici će biti spremni educirati kolege o korištenju neformalnih metoda učenja u svakodnevnom radu s mladima.

Projekt je nastao kao rezultat analize potreba kojom smo utvrdili da u partnerskim zemljama ne postoje programi koji pomažu, podržavaju i educiraju osobe koje rade s mladima, stoga je forma treninga za trenera i više nego potrebna.

Projekt se provodi od 1. kolovoza 2023. do 31. ožujka 2024. godine, a sufinanciran je
sredstvima Europske komisije u sklopu Erasmus+ programa, preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Vrijednost ovog projekta iznosi 26.403,00 €.
Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri su: Youth Association DRONI, Gyumri Youth Initiative Centre NGO, Latvian Association for Youth Activists, Asociación Cultural L’ Ayalguina, Efem Akdeniz Genclik Ve Spor Kulubu Dernegi, Giosef Torino, Next Level e.V. i People in Focus.