Predstavnici Udruge slijepih USKA na konstituirajućoj sjednici Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije Hrvatskog Zavoda za socijalni rad Područnog ureda Karlovac

Konstituirajuća sjednica Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije  Hrvatskog Zavoda za socijalni rad Područnog ureda Karlovac održana je jučer u dvorani sjedišta HZSR-a PU Karlovac. Sastanak je organizirala Mirjana Pogačić, dipl.soc.radnik v.d. Predstojnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Karlovac, a nazočili su mu uz djelatnice HZSR PU Karlovac i predstavnici udruga osoba s invaliditetom s područja Grada Karlovca među kojima i predstavnici Udruge slijepih USKA predsjednik Mirsad Bećirović i tajnik Romija Radočaj Naglić. Na sastanku je za predsjednicu Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije izabrana Višnja Malinar,  a za njezinu zamjenicu Ljiljana Perković obje djelatnice HZSR PU Karlovac. Dogovorene su smjernice za daljnji rad Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije koju čine uz djelatnice HZSR PU Karlovac i predstavnici osoba s invaliditetom za različite vrste oštećenja. Radi se o predstavnicima organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom koje djeluju u općem javnom interesu na području zaštite osoba s tjelesnim oštećenjima, osoba s osjetilnim oštećenjima, osoba s intelektualnim oštećenjima i osoba s mentalnim oštećenjima u skladu s uputama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Tekst napisala Romija Radočaj Naglić