Grad Karlovac poduzetnicima i obrtnicima u Zvijezdi sufinancira troškove tekućeg poslovanja; ViK stanarima Zvijezde i onima koji u njoj posluju plaća najam zamjenskih prostora

Novi vid pomoći poduzetnicima i obrtnicima u Zvijezdi stiže od Grada, a i njima i stanarima od Vodovoda i kanalizacije.

Grad će, naime, sufinancirati troškove tekućeg poslovanja poduzetnicima i obrtnicima u iznosima do 3.500 eura, dok će Vodovod i kanalizacija stanarima i poduzetnicima podmirivati troškove zakupnine u zamjenskim prostorima.

Najavila je to na današnjoj konferenciji za novinare Daniela Peris, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj grada i EU fondove, napomenuvši da će idući tjedan biti objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora.
– Kriteriji za dodjelu definirani su u suradnji s Udruženjem obrtnika i u komunikaciji s poduzetnicima i obrtnicima, a posebno za one koji se nalaze u obuhvatu ovih radova u sklopu Aglomeracije u Zvijezdi. Grad Karlovac će u 100-postotnom iznosu sufinancirati troškove tekućeg poslovanja, što uključuje  i spomeničku rentu, doprinose iz plaća i sve ostale troškove tekućeg poslovanja koje poduzetnici u ovom obuhvatu imaju. Potporama za tekuće poslovanje su ove godine obuhvaćeni i privatni iznajmljivači na području obuhvata Zvijezde. U pripremi je i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi, kojom će stanovnici i poduzetnici iz obuhvata radova biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade u 100 postotnom iznosu, najavila je Daniela Peris.

Dodala je i da će poduzetnici i stanovnicima Zvijezde koji ne mogu zbog oštećenja raditi ili živjeti u svojim prostorima, Vodovod i kanalizacija podmirivati troškove zakupnine zamjenskih prostora u kojima budu dok ovi radovi ne završe i dok se ne budu mogli vratiti u svoje prostore.
– Vjerujemo da smo gospodarstvenicima i poduzetnicma uspjeli pomoći u ovom izazovnom razdoblju njihovog poslovanja, naglasila je Daniela Peris.

Katarina Malenica, direktorica Vodovoda i kanalizacije, navela je da se u sklopu Aglomeracije u Zvijezdi radovi trenutačno izvode kod Tehničke škole, gdje je se polaže kolektor kanalizacije, ali je omogućen prolaz pješacima. Radovi će biti nastavljeni uz Šanac prema Gambonovoj ulici, dio radova na dionici Radićeva od križanja s Kurelčevom prema Jonkeovoj je završen, a pravac  Radićeva – Kukuljevićeva bi trebao biti pušten u promet u naredna dva tjedna. U Kraševoj ulici traju radovi na polaganju kanalizacije, u Haulikovoj ulici se polažu vodovodne cijevi i za plinovod, a u Haulikovoj, Križanićevoj i Radićevoj se izvode se kućni priključci vode, odvodnje i plina. Nove dionice radova u travnju bit će Draškovićeva i Kukuljevićeva ulica.
– I dalje imamo veliki broj gradilišta u Zvijezdi i apeliramo na pješake da paze, da koriste obilazne pravac Promenadom, parkom uz Šanac te da izbjegavaju područje gradilišta. Zatražili smo preko nadzora od izvođača da se sve jame u Zvijezdi dodatno bolje označe kao i pješački koridori zbog sigurnosti te redovito obilazimo radilište i kontroliramo. U svakodnevnoj smo komunikaciji s građanima i pozivamo ih da se i dalje obrate za sva pitanja. Sastanci se redovito održavaju i sljedeći će biti 12. ožujka u 17.15 sati u prostorijama Gradske četvrti Zvijezda, rekla je Katarina Malenica.

Matea Galetić, kustosica Arheološkog odjela Muzeja grada Karlovca, govoreći o arheološkim istraživanjima na uglu Radićeve i Kukuljevićeve, u stvari, nastavku rađenih 2018. i 2019.  u sklopu priprema za provedbu projekta Aglomeracije,  rekla je da tada nisu došli do završnih slojeva. Sada su se tome približili, našli podnu plohu kanala, ali i uz rubni dio ceste pronašli podzide koji nisu ucrtani u planovima.
– Znamo da je vojna inženjerija bila precizna u dokumentiranju onoga što su izveli, ali ponekad su se na terenu suočavali s problemima poput vode, erozije, močvarnog područja… pa neke dodatne graditeljske aktivnosti rađene na licu mjesta; kad su uočili neki problem, nastojali su ga riješiti. Novo je da smo pronašli i stratigrafiju koja je vezana uz same bedeme; mislim na ovaj zemljani dio jer su bedemi bili od zemlje i to smo vidjeli ovim istraživanjima. Za nas je najvažnije da sam projekt Aglomeracije ne bi trebao ni na koji način ugroziti arheološku baštinu. Instalacije će ovdje biti provedene vrlo lako i bez šteta po arheološku baštinu, zaključila je Matea Galetić.