Završetak izgradnje nove mehaničke radionice Uprave šuma podružnice Karlovac očekuje se u listopadu!

U karlovačkoj četvrti Banija, na pola puta do završetka je projekt izgradnje mehaničke radionice s pripadajućim skladišnim i uredskim prostorijama vrijednosti 1,9 milijuna eura, što je najveća investicija unatrag 34 godine u Upravi Šuma Karlovac.
Trenutno je realizirano oko 45% radova, sukladno planiranoj dinamici, a završetak se očekuje u listopadu ove godine, izvijestio je Voditelj Uprave šuma podružnice Karlovac Marin Svetić Predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Nediljka Dujića, člana Uprave Antu Sabljića i gradonačelnika Karlovca Damira Mandića koji su obišli gradilište u pratnji upravitelja radne jedinice Mehanizacija i transport Karlovac, Srećka Makića te voditelja gradnje izvođača radova AB Gradnja Karlovac.
Predsjednik uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Nediljko Dujić istaknuo je kako ova investicija garantira opstanak razvoja šumske mehanizacije i nastavka uvođenja novih šumarskih proizvodnih tehnologija u UŠP Karlovac i općenito u Hrvatskim šumama d.o.o..
Zadovoljstvo najavom da će nova mehanička radionica biti dijelom i na usluzi i svim građanima Grada Karlovca i okolice iskazao je i gradonačelnik Damir Mandić.