Društvo Potrošačica provodi projekt „Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“

Društvo Potrošačica provodi projekt „Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“, kojeg sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom četiri mjeseca provedbe projekta u Gorskom Kotaru provest će se 12 edukacija za mlade, obilježit će se Dan Europe i obljetnica ulaska Republike Hrvatske u EU, te će se organizirati konferencija „Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU“.

Budući da smo svi mi potrošači na koje utječu odluke donesene u Europskim institucijama, opći cilj projekta je informiranje građana Gorskog Kotara o EU: europskim institucijama, europskim politikama, europskim pravima i vrijednostima, uključujuću vladavinu prava.

Svrha edukacija za mlade je senzibilizirati ih zbog čega je došlo do povezivanja i udruživanja europskih država, kako je tekao proces europske integracije, koji su izvori prava EU, približiti im institucije EU i važnost predstavničkog tijela, Europskog parlamenta, približiti im europske politike, prava i vrijednosti, ali i približiti im viziju Europske komisije za ruralna područja EU“ – izjavila je Ana Smoljak, univ.spec.oec., predsjednica Društva Potrošačica.

Jedna od tri edukacije na temu „Europska ideja“ provedena je 7. ožujka ove godine u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice. Edukacije na ovu temu bit će provedene u Čabru u suradnji sa Srednjom školom „Vladimir Nazor“ Čabar i u Delnicama u suradnji sa Srednjom školom Delnice.

Edukacije će biti provedene na još tri teme. Budući da je institucionalna struktura EU jedinstvena institucionalna struktura na svijetu, mlade osobe će biti o njoj educiranje kroz edukacije „Institucionalna struktura EU“. O europskim politikama, europskim pravima i vrijednostima te vladavini prava mlade osobe će biti educirane kroz edukaciju „Europska prava i vrijednosti“. S obzirom na to da su pametna sela koncept EU za rekonstruiranje ruralnih područja, kroz edukaciju „Pametna sela“ mlade osobe će se upoznati sa vizijom Europske komisije za ruralna područja.

Sa svrhom izobrazbe građana o izvorima prava u EU i njihovoj primjeni u RH u sklopu projekta Društvo Potrošačica će izraditi edukativni video.

Demokratski sustav u EU osnova je na kojoj počiva prosperitet i kvaliteta života europskih građana. „Kako bi se građanima Gorskog Kotara približile temeljne vrijednosti EU nužno je informiranje građana o ekonomskoj i političkoj zajednici suvremenih europskih država, odnosno o EU. Stoga ćemo tijekom četiri mjeseca provedbe projekta provesti konferenciju u Čabru, okrugli stol u Delnicama i tribinu u Vrbovskom“. – izjavila je Ana Smoljak, univ.spec.oec., predsjednica Društva Potrošačica.

Projekt je sufinanciran kroz Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sufinancira projekt vrijednosti 10.906,00 € s 6.796,00 €.