INSTITUCIJE

GRADOVI I OPĆINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

+

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

+

GRADSKE TVRTKE

+

UREDI DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

+

FINA

+

POREZNA UPRAVA – PODRUČNI UREDI, ISPOSTAVE

+

POLICIJSKE POSTAJE

+

POLICIJSKE UPRAVE

+

SUDOVI – PRAVOSUĐE – ZATVOR

+

SOCIJALNA SKRB

+

HEP-ELEKTRA

+

VATROGASNE POSTAJE – DOBOROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

+

MATIČNI UREDI

+

ŽUPE – VJERSKE ZAJEDNICE – CRKVE

+

GRADSKA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

+

ZATVOR

+

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

+

HRVATSKI STOČARSKI CENTAR

+

UPRAVA ZA PROGNANIKE, POVRATNIKE I IZBJEGLICE

+

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRAVANJE

+