ČISTOĆA D.O.O.

0
  Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac   047/611-918    cistocaka@cistocaka.hr   cistocaka.hr

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

0
  Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac   047/649-100    kontakt@vik-ka.hr   www.vik-ka.hr

TOPLANA d.o.o.

0
  Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac   047/411-169   toplana@ka.t-com.hr   www.toplana.hr

HRVATSKI RADIO KARLOVAC

0
  Obala Vladimira Mažuranića  2   047/611-400   redakcija@hrk.hr   Karlovački.hr

MLADOST d.o.o. za športsku djelatnost

0
  Rakovac 1, 47000 Karlovac   047/654-270   www.mladost-sport.hr   Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac   047/615-521   www.mladost-sport.hr

HOSTEL SELCE

0
  Emila Antića 69, 51 266 Selce   051/764-075   kdo-selce@ri.t-com.hr   www.hostel-karlovac.hr