ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DR. MONIKA KATAVIĆ

Kontakt poslovnog subjekta

  • Plitvička 18 a, 47240 Slunj
  • Telefon: 047/777-370
  • dzslunj.obiteljskamed2@gmail.com