ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. IVAN SILVIJE GRŽAN

Kontakt poslovnog subjekta

  • Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac
  • 047 411 275
  • opca.dubovac@dzka.t-com.hr