ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. KATARINA BOBAN

Kontakt poslovnog subjekta

  • Dr. Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac
  • 047 648 183
  • opca.banija2@dzka.t-com.hr