JAVNI BILJEŽNIK AUGUSTINOVIĆ MARINA

0
  Vladimira Nazora 6,47 000 Karlovac  047/615-466

JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ

0
  Josipa Šipuša 1, 47 000 Karlovac  047/844-262

JAVNI BILJEŽNIK BUBAŠ-MAGLIČIĆ NINA

0
  I.G. Kovačića 2, 47 000 Karlovac  047/616-111

JAVNI BILJEŽNIK PLAVETIĆ SNJEŽANA

0
  Domobranska 6, 47 000 Karlovac  047/600-605

JAVNI BILJEŽNIK TRANFIĆ ŽELJKA

0
  Trg hrvatskih branitelja 2, 47 000 Karlovac  047/416-801  

JAVNI BILJEŽNIK ŽAJA BLANKA

0
  Gundulićeva 8, 47 000 Karlovac  047/615-920