Odvjetnica Andrijana Capan

0
  Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac  095 5117 634   odvjetnica.capan@gmail.com

ODVJETNIČKI URED BRKIĆ VLADIMIR

0
  Sarajevska 8A, 47 000 Karlovac  047/656-010

ODVJETNIČKI URED JANKOVIĆ JOSIP I BURAZIN MATE

0
  Ambroza Vraniczanya 5, 47 000 Karlovac  047/612-099

ODVJETNIČKI URED ROŽMAN I OREDIĆ

0
  Dr. Vlatka Mačeka 1, 47 000 Karlovac  047/611-580

ODVJETNIČKI URED REŠKOVAC MARKO

0
  Petra Preradovića 16, 47 000 Karlovac  047/613-733

ODVJETNIČKI URED RAUCH-TATALOVIĆ NADA

0
  Kralja Tomislava 10, 47 000 Karlovac  047/615-470