ODVJETNIČKI URED BRKIĆ VLADIMIR

0
  Sarajevska 8A, 47 000 Karlovac  047/656-010

ODVJETNIČKI URED SEITER DANKO

0
  Trg Josipa Jurja Strossmayera 1, 47 000 Karlovac  047/600 376

ODVJETNIČKI URED JANKOVIĆ JOSIP I BURAZIN MATE

0
  Ambroza Vraniczanya 5, 47 000 Karlovac  047/612-099

ODVJETNIČKI URED ČUNKO DUBRAVKO

0
  Nazorova 3, 47 000 Karlovac  047/615-588

ODVJETNIČKI URED ROŽMAN I OREDIĆ

0
  Dr. Vlatka Mačeka 1, 47 000 Karlovac  047/611-580

ODVJETNIČKI URED REŠKOVAC MARKO

0
  Petra Preradovića 16, 47 000 Karlovac  047/613-733