Osnovne škole

0
OŠ BANIJA KARLOVAC  Gaje Petrovića 5, 47 000 Karlovac  047/648-172  047/648-173    [email protected]   os-banija-ka.skole OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ KARLOVAC    Radićeva 31, 47 000 Karlovac  047/614-599  047/614-570  047/614-572    [email protected]   os-djarnevic-ka.skole.hr OŠ ŠVARČA KARLOVAC   Bašćinska cesta bb, 47 000 Karlovac  047/431-770  047/431-771     [email protected]  ...