Pedijatrijska ordinacija dr. ped. Boljar Ružica

0
  Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa   047/844-187

Ordinacija dr. Vladimir Franković

0
  Bartola Kašića bb, 47 000 Karlovac   047/422-611

Pedijatrijska ordinacija dr. ped. Stanišić Nevenka

0
  Tadije Smičiklasa 11a, 47 000 Karlovac   047/654-005

Pedijatrijska ordinacija dr. ped. Vesna Bohnec

0
  Šebetićeva 3/1, 47 000 Karlovac   047/611-751

Pedijatrijska ordinacija dr. ped. Barbara Golubić Bozić

0
  Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac   047/844-187

Zdravstvena zaštita predškolske djece

0
  Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac   047/648–187