AUTOPRIJEVOZNIK-AUTOMEHANIČAR DRAGO JAJČEVIĆ

0
   Donja Jelsa 57, 47000 Karlovac  098/437-404  

ŽALAC MILAN

0
  Gnojnice 39, 47240 Slunj  098/490-758  099/341-48-42  

ŠEBALJ DANE

0
  Lipovača 62, 47245 Rakovica  047/782-111  098/364-298  

DINELA OBRT – MAROHNIĆ ĐINO

0
  Kamanje 1/B, 47282 Kamanje  047/758-801  

LORKOVIĆ ZDRAVKO

0
  Kučevice 65, 47271 Netretić  047/842 595   098/337 763  

KRAJINA PRSTENKO

0
  Jarnevići 9, 47272 Ribnik  091/230-40-50