AUTO KUĆA NOVOSEL

0
  Bogovićeva 7, 47 000 Karlovac  047/ 645-100    auto-kuca-novosel@ka.t-com.hr  www.novosel.hr

AUTO KUĆA ZAK

0
  Zagrebačka 15 c, 47 000 Karlovac  047/ 651- 409   anton.kostelac.zak@dealer.renault.hr   www.zak.hr

INTER AUTO d.o.o.

0
  Jozefinska cesta 83, 47 250 Duga Resa  047/841-079

IMZ-PROMET d.o.o.

0
  Ivana Gorana Kovačića 7, 47 300 Ogulin  047/525-084  

B and B COMMERCE d.o.o.

0
  Bolnička 2, 47300 Ogulin  047/525-926  

AUTO PEČAVER d.o.o.

0
  Gornje Mrzlo Polje 38, 47 250 Duga Resa  047/841-435