Srednje škole

0
GIMNAZIJA KARLOVAC   Rakovac 4,  47 000 Karlovac   047/654-131  047/654-132  047/655-996   kontakt@gimnazija-karlovac.hr   gimnazija-karlovac.hr MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC    Andrije Štampara bb, 47 000 Karlovac   047/431-371  047/431-303     medicinska.skola@ka.t-com.hr   ss-medicinska-ka.skole.hr EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC   Kurelčeva 2, 47 000 Karlovac   047/614-595  047/614-597     ss-karlovac-505@skole.t-com.hr   ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC   Radićeva 8...