ZIDARSKI OBRT VULJANIĆ

0
  Mali Modruš Potok 2C, 47 271 Netretić   091 520 9170 

KANADA – OBRT ZA SUHOGRADNJU

0
  Donje Mekušje 36 C, 47 000 Karlovac   047/681-092  099/201-38-01   www.suhogradnja-kanada.hr

PUDINA – SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI OBRT

0
  Brdo 3d, 47 000 Karlovac   091/519-67-41     pudina.dubravko2@gmail.com

INTERIJERI PETANČIĆ

0
  Brdo 17, 47 000 Karlovac   098/1970-494   098/240-002   

SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI OBRT JANKO ŠTAJCER

0
  Rečica 113, 47 000 Karlovac   098/246-110   

ZIDARSKI OBRT IVAN BOSANAC

0
  Ljudevita Jonkea 5/1, 47 000 Karlovac   047/616-871   098/765-843