RUŠA – ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM

0
vl. Drago Ruša   Mala Švarča 141 a, 47 000 Karlovac  047/434-208   098/681-226    rusa@ka.t-com.hr   www.mehanizacija-rusa.hr  

POLJOTEHNA

0
  Mažuranićeva obala 33, 47000 Karlovac   047/415-841      www.poljotehna.com   Samovojskina 9, 47 250 Duga Resa   047/841-191      www.poljotehna.com   Samovojskina bb, 47 250 Duga Resa   047/844-366      www.poljotehna.com

ZELENILO d.o.o.

0
  Put D. Trstenjaka 6, 47 000 Karlovac   047/609-920     uprava@zelenilo.hr   www.zelenilo.hr

KA VRT

0
  Obala V. Mažuranića 18, 47 000 Karlovac   095/90-70-870     drtonkov1407@gmail.com

LOLA j.d.o.o. za trgovinu i usluge

0
  Sarajevska 6A 47000 Karlovac   047/414-564  091/595-89-86    dbrkicdrazen@gmail.com