ZDRAVLJE

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

tel: 194, 047/611-905


 

FARMACIJA – ZDRAVA HRANA – ALTERNATIVNA MEDICINA

+

FIZIKALNA MEDICINA

+

GINEKOLOŠKE ORDINACIJE

+

LJEKARNE

+

MEDICINE RADA

+

ORTOPEDSKA I MEDICINSKA POMAGALA

+

ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE

+

ORDINACIJE ESTETSKE I PLASTIČNE KIRURGIJE

+

OPTIKE

+

PEDIJATRIJSKE ORDINACIJE

+

POLIKLINIKE

+

PRIVATNE SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE – DERMATOLOGIJA – OFTALMOLOGIJA – CITOLOGIJA

+

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

+

STOMATOLOŠKE ORDINACIJE – ZUBNI RTG

+

SANITETSKI PRIJEVOZ

+

ZAŠTITA ZDRAVLJA OBITELJI I PSIHOTERAPIJSKA PODRŠKA

+

ZDRAVSTVENE USTANOVE

+

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

+

docc