Ustanova za zdravstvenu njegu u kući

0
  Dr. Vlatka Mačeka 48, 47 000 Karlovac   047-411-279   047/600-541   www.ustanova-ka-pondi.hr

Ustanova za zdravstvenu njegu Zdenka

0
  Augusta Šenoe 3, 47 000 Karlovac   047/615-757

Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Došen

0
  Miroslava Krleže 4, 47 000 Karlovac   047/415-884   099/197-0059

Patronažna zdravstvena zaštita

0
  Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac   047/411-282, 047/713-220   091/614-9061   www.domzdravlja-karlovac.hr

Patronažna služba Duga Resa

0
  Bana J. Jelačića 4, 47 250 Duga Resa   047/844-195, 047/841-058   dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr   www.domzdravlja-dugaresa.hr

Patronažna služba Slunj

0
  Plitvička 18 a, 47240 Slunj   047/777-334   047/777-334   dz-slunj@ka.t-com.hr   www.domzdravlja-slunj.hr