Njega u kući Cindrić Željka

0
  Stara cesta 57, 47 300 Ogulin   098/392-070

Njega u kući Mavrović Vlasta

0
  Dr. Milana Nemičića 79, 47 000 Karlovac   098/246-971

Patronažna služba Slunj

0
  Plitvička 18 a, 47240 Slunj   047/777-334   047/777-334   dz-slunj@ka.t-com.hr   www.domzdravlja-slunj.hr

Patronažna služba Duga Resa

0
  Bana J. Jelačića 4, 47 250 Duga Resa   047/844-195, 047/841-058   dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr   www.domzdravlja-dugaresa.hr

Patronažna zdravstvena zaštita

0
  Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac   047/411-282, 047/713-220   091/614-9061   www.domzdravlja-karlovac.hr

Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Došen

0
  Miroslava Krleže 4, 47 000 Karlovac   047/415-884   099/197-0059