ŽUPE – VJERSKE ZAJEDNICE – CRKVE

0
ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA   Trg B. J. Jelačića 7, 47 000 Karlovac   047/615-950 ŽUPA SVETA TRI KRALJA   Banija 41, 47 000 Karlovac   047/646-013 ŽUPA PRESVETO SRCE ISUSOVO   Senjska 58, 47 000 Karlovac   047/414-633 ŽUPA ŠVARČA   Švarča 3, 47...