Ordinacija opće medicine dr. Ivan Bakale

  Šišljavić bb, 47 204 Šišljavić

  047/661-577