Ordinacija obiteljske medicine Lucija Marinović Petrović, dr. med.

Gaje Petrovića 2, 47 000 Karlovac

  047 648 235