RETA TRGOVINA

0
  Rakovac 60, 47 000 Karlovac  099 479 267  099 479 269   www.reta.hr

KS PARTNER d.o.o.

0
  Janka Draškovića 9, 47 000 Karlovac  047/ 616 100  098/ 434- 451   ks-partner@ka.t-com.hr  

CON COLOR MP 09

0
  Rakovac 19, 47000  Karlovac  047/ 422 376       

Roberting d.o.o.

0
  Jamadolska 57, 47 000 Karlovac  047/ 415-540  091/ 539-00-49   roberting@ka.t-com.hr  

ANA-A, BOJE, LAKOVI I PRIBOR

0
  Primorska 38, 47 000 Karlovac  047/ 416-687   karlovac@ana- a.com   www.ana-a.com

LIN TRGOVINA d.o.o.

0
  Trg hrvatskih branitelja 2, 47 000 Karlovac  047/ 609-700     vesna@lin-trgovina.hr   lin-trgovina.hr