Turistička zajednica Karlovačke županije

0
  Ambroza Vraniczanya 6, 47 000 Karlovac  Tel: 047/615-320  [email protected]  www.tzkz.hr

Turistička zajednica grada Karlovca

0
  Petra Zrinskog 3, 47 000 Karlovac  047/615-115  047/600-602  [email protected]  www.karlovac-touristinfo.hr

Turistička zajednica grada Duge Rese

0
  Šetalište dr. F. Tuđmana 3, 47 250 Duga Resa  047/844-752  091/8983-955  [email protected]  www.tz-dugaresa.hr

Turistička zajednica grada Ozlja

0
  Kurilovac 1, 47 280 Ozalj  047/731-196  [email protected]  www.ozalj-tz.hr

Turistička zajednica grada Ogulina

0
  Bernardina Frankopana 2, pp 17, 47 300 Ogulin  047/532-278  098/364-329  [email protected]  www.tz-grada-ogulina.hr

Turistička zajednica Općine Josipdol

0
  Ogulinska 12, 47 303 Josipdol  047/581-298  047/581-609  [email protected]  tzo-josipdol.hr/