Ordinacija opće medicine dr. Boris Brozović

0
  Bernardina Frankppana 14, 47 300 Ogulin   047/531-822

Ordinacija opće medicine dr. Astra Malbaša – Pribanić

0
  Bernardina Frankopana 14, 47 300 Ogulin   047/711 376

Ordinacija opće medicine dr. Karmen Krpan – Krizmanić

0
  Bernardina Frankopana 14, 47 300 Ogulin   047/531-683

Ordinacija obiteljske medicine dr. Bari Šita

0
  Rakovica 33, 47 345 Rakovica   047/784-067  rakovica.narucivanje.pacijenata@gmail.com

Ordinacija obiteljske medicine dr. Dijana Vidović

0
  47222 Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 6   047/781-300   dzslunj.obiteljska3@gmail.com

Ordinacija opće medicine dr. Vladimir Bakalar

0
  Plitvička 18/a, 47 240 Slunj   047/778-100   vladimir.bakalar@ka.t-com.hr