Ordinacija obiteljske medicine dr. Ana Gašparović

0
  Plitvička 18 a, 47240 Slunj   047/777-636   dzslunj.obiteljskamed1@gmail.com

Ordinacija opće medicine dr. Inga Erceg

0
  Trg Hrv. Branitelja 1, 47 206 Lasinja   047/884-505

Ordinacija opće medicine dr. Nikola Jelenčić

0
  Orljakovo 8 b, 47 282 Kamanje   047/758–650   nikola.jelencic@ka.t-com.hr

Ordinacija opće medicine dr. Željko Maršić

0
  Žakanje 59, 47 276 Žakanje   047/757–672   ord.zeljko.marsic@gmail.com

Ordinacija opće medicine dr. Drenka Prolić Alanović

0
  Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa   047/844-198

Ordinacija opće medicine dr. Miroslava Mikulić

0
  Andrije Hebranga 24, 47220 Vojnić   047/727-023