Opća bolnica Karlovac

0
  Andrije Štampara 3, 47 000 Karlovac   047/608-100   info@bolnica-karlovac.hr   www.bolnica-karlovac.hr

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke Županije

0
  Dr. Vlatka Mačeka 48, 47 000 Karlovac   047/411-258  047/411-292   uprava@zjzka.hr   www.zjzka.hr

Dom zdravlja Karlovac

0
  Dr. Vlatka Mačeka 48, 47 000 Karlovac   047/411-277   047/600-541   dz-karlovac@ka.htnet.hr   www.domzdravlja-karlovac.hr

Opća bolnica Ogulin

0
  Bolnička 38, 47 300 Ogulin   047/819-700   047/801-770   info@bolnica-ogulin.hr   www.bolnica-ogulin.hr

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

0
  Josefa Jeruzalema 7, 47 250 Duga Resa   047/819-099   047/844-207  bolnica-dugaresa@ka.t-com.hr   www.bolnica-dugaresa.hr

Dom zdravlja Duga Resa

0
  Bana J. Jelačića 4, 47 250 Duga Resa   047/841-005   047/841-961   dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr   www.domzdravlja-dugaresa.hr