Dom zdravlja Željezničara

0
  Vilima Reinera 7, 47 000 Karlovac   047/646-400

Ambulanta Cetingrad

0
  Trg hrvatskih branitelja 6, 47 222 Cetingrad   047/781-012   www.domzdravlja-slunj.hr

Ambulanta Žakanje

0
  Žakanje 59, 47 276 Žakanje   047/757-747   www.dom-zdravlja-ozalj.hr

Ambulanta Saborsko

0
  Centar 95A, 47 306 Saborsko  047/571-240   www.domzdravlja-ogulin.hr

Ambulanta Josipdol

0
  Ogulinska 10, 47 3030 Josipdol   047/581-235

Ambulanta Tounj

0
  Linije 3 b, 47 264 Tounj   047/563-243