Ambulanta Plaški

0
  Ivana Bana Mažuranića b.b., 47 304 Plaški   047/573-111

Ambulanta Oštarije

0
  Oštarije 227, 47 302 Oštarije   047/584-062

Dom zdravlja Vojnić

0
  A. Hebranga 24, 47 220 Vojnić   047/883-104   dom.zdravlja.vojnic@ka.t-com.hr   www.dzvojnic.hr

Dom zdravlja Ozalj

0
  Kolodvorska 2, 47 280 Ozalj   047/731-002   047/731-002   dom.zdravlja.ozalj@ka.t-com.hr   www.dom-zdravlja-ozalj.hr

Dom Zdravlja Slunj

0
  Plitvička 18/A, 47 240 Slunj   047/777-334   047/777-334  dz-slunj@ka.t-com.hr  www.domzdravlja-slunj.hr

Dom zdravlja Ogulin

0
  B. Frankopana 14, 47 300 Ogulin   047/522 237   047/522 237  dz-ogulin@ka.t-com.hr  www.domzdravlja-ogulin.hr